Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
GA102АССПSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
GA100АССПSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
HSN-1000FАССПNuclear Event Detector
HSN-2000АССПNuclear Event Detector
HSN-2000FАССПNuclear Event Detector
HSN-3000АССПNuclear Event Detector
HSN-3000FАССПNuclear Event Detector
HSN-500АССПNuclear Event Detector
HSN-500FАССПNuclear Event Detector
GA101АССПSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
HSN-1000LАССПNuclear Event Detector
HSN-2000LАССПNuclear Event Detector
HSN-3000LАССПNuclear Event Detector
HSN-500LАССПNuclear Event Detector
HSN-1000АССПNuclear Event Detector