Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
CXA2074QАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2074SАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA1124АналогAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1124BQАналогAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1124BSАналогAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1518QАналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1518SАналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1784ASАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA1785АналогAudio Multiplexing Decoder
CXA1785ARАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2013АналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2013MАналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
IDT82V2616АналогINVERSE MULTIPLEXING
IDT82V2616BBАналогINVERSE MULTIPLEXING
CXA2104SАналогAudio Multiplexing Decoder
HCF4066АналогQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
HCF4066BАналогQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
HCF4066BC1АналогMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066BEYАналогMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066BM1АналогMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066M013TRАналогQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
CXA2094АналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2094QАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2149АналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2149QАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA1734SАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2054SАналогAudio Multiplexing Decoder
CXA2020MАналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2020SАналогEIAJ Sound Multiplexing Decoder
FLASHWAVE7600АналогFLASHWAVE 7600 Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)