Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
ST-40ДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-40ДискретнаBilateral Trigger Diacs
NTE6408ДискретнаBilateral Trigger Diodes (DIACS)
HT-32ДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-32AДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-32BДискретнаBilateral Trigger Diacs
NTE6412ДискретнаBilateral Trigger Diodes (DIACS)
SA75AДискретнаSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA18ДискретнаSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA12ДискретнаSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA36AДискретнаSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA160ДискретнаSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
ST-34BДискретнаBilateral Trigger Diacs
ST-35ДискретнаBilateral Trigger Diacs
ST-36AДискретнаBilateral Trigger Diacs
ST-36BДискретнаBilateral Trigger Diacs
DB3-DB6ДискретнаSilicon Bidirectional Diacs
NTE6407ДискретнаBilateral Trigger Diodes (DIACS)
NTE6411ДискретнаBilateral Trigger Diodes (DIACS)
D35PДискретнаBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
D50PДискретнаBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
HTДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-34BДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-35ДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-36AДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-36BДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-5761ДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-5761AДискретнаBilateral Trigger Diacs
HT-5762ДискретнаBilateral Trigger Diacs
D60PДискретнаBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS