Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
CLM1117Интерфејс800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117MИнтерфејс800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117M-XИнтерфејс800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
DS2119MИнтерфејсUltra3 LVD/SE SCSI Terminator
MIC5204ИнтерфејсSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MIC5204BMИнтерфејсSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MIC5204BSИнтерфејсSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MK1443-01SИнтерфејсSCSI Ethernet Clock Source
MK1443-02SИнтерфејсSCSI Ethernet Clock Source
MK1443-03SИнтерфејсSCSI Ethernet Clock Source
Z53C80ИнтерфејсSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C8003PSCИнтерфејсSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C8003VSCИнтерфејсSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C80SCSIИнтерфејсSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
SN75970BИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75970BDGGИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75970BDLИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75971BИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
SN75971BDGGИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
SN75971BDLИнтерфејсSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
REG5601Интерфејс18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
REG5601EИнтерфејс18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
REG5601UИнтерфејс18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
UC5601ИнтерфејсSCSI Active Terminator
UC5601DWPTRИнтерфејсSCSI Active Terminator
TL-SCSI285ИнтерфејсFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285KCИнтерфејсFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285PWИнтерфејсFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285PWRИнтерфејсFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285YИнтерфејсFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION