Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
93C46ИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AИнтерфејсMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46BИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STИнтерфејс5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CИнтерфејсMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNИнтерфејсBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46Интерфејс3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCИнтерфејс3-Wire Serial EEPROMs