Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MSM6542-01КомуникацијаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02КомуникацијаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03КомуникацијаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170КомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGКомуникацијаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
HN27C256FPКомуникација32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-25TКомуникација32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-30TКомуникација32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
M48T86КомуникацијаREAL TIME CLOCK
M48T86MHКомуникацијаREAL TIME CLOCK
M48T86PCКомуникацијаREAL TIME CLOCK
M48T86PC1КомуникацијаREAL TIME CLOCK
M48T86SHКомуникацијаREAL TIME CLOCK
BQ3287КомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-КомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IКомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287EКомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-КомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-КомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287MT-КомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IКомуникацијаReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2КомуникацијаReal-Time Clock Module
DS1305КомуникацијаSerial Alarm Real Time Clock