Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MT8950КомуникацијаISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACКомуникацијаISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8960КомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8961КомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8962КомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963КомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963AEКомуникацијаIntegrated Filter Codec
MT8964КомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965КомуникацијаIntegrated Filter Codec
MT8965ACКомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965AEКомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8966КомуникацијаIntegrated Filter Codec
MT8967ASКомуникацијаISO2-CMOS Integrated Filter Codec
I5216КомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XКомуникацијаMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
MC145537КомуникацијаMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC145537EVKКомуникацијаMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC14LC5480КомуникацијаCodec-Filter
MC14LC5480DWКомуникацијаCodec-Filter
MC14LC5480PКомуникацијаCodec-Filter
MC14LC5480SDКомуникацијаCodec-Filter
MC14LC5540КомуникацијаADPCM Codec
MC14LC5540DWКомуникацијаADPCM Codec