Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
ADS1250Конверзија података20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1250UКонверзија података20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
TLP206AКонверзија податакаMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP2630Конверзија податакаDegital Logic Isolation Tele.Communication Analog Data Equipment Control Microprocessor System Interface
TLP2631Конверзија податакаISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
MC68008Конверзија података16-Bit Microprocessor With 8-Bit Data
AM79865Конверзија податакаPHYSICAL DATA TRANSMITTER/PHYSICAL DATA RECEIVER
74AC11151Конверзија података1-OF-8 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
AD522Конверзија податакаHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522ADКонверзија податакаHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BКонверзија податакаHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BDКонверзија податакаHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
MT8840Конверзија податакаISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1Конверзија податакаISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEКонверзија податакаISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASКонверзија податакаISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8950Конверзија податакаISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACКонверзија податакаISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
1601Конверзија податакаDual Quad Data-bus Isolators
HD74LV157AКонверзија податакаQuad. 2-to-1 line Data Selectors Multiplexers(Noninverted Outputs)
HD74HC151Конверзија податакаof-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC152Конверзија података1-of-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC153Конверзија податакаDual 4-to-1-line Data Selectors/Multiplexers
MC74HC151Конверзија података8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151DКонверзија података8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151NКонверзија података8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153DКонверзија податакаDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153NКонверзија податакаDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC157Конверзија податакаQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers
MC74HC157AКонверзија податакаQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers