Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MC12439ЛогикаHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNЛогикаHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
NBC12439ЛогикаProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAЛогикаProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2ЛогикаProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNЛогикаProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2ЛогикаProgrammable Synthesized Clock Generator
GTLP6C816ЛогикаGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C816AЛогикаLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816AMTCЛогикаLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816MTCЛогикаGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C817ЛогикаDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
GTLP6C817MTCЛогикаDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
MSM6542-01ЛогикаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02ЛогикаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03ЛогикаREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
CDCR83ЛогикаDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
CDCR83DBQЛогикаDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
ICM7170ЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGЛогикаMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
MC54-74HC273AЛогикаOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ЛогикаOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ADTЛогикаOctal Flip-Flop with Common Clock Reset