Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MX23C8000Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-10Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-12Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-15Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-20Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-10Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-12Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-15Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-20Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-10Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-12Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-15Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-20Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-10Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-12Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-15Меморија8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-20Меморија8M-BIT CMOS MASK
KM23C4100DETМеморија4M-Bit (512Kx8 /256Kx16) CMOS MASK
KM23C4100DTМеморија4M-Bit (512Kx8 /256Kx16) CMOS MASK
LC372100PMМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PM-10LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PM-20LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PPМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PP-10LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PP-20LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PTМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PT-10LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PT-20LVМеморија(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
MSM531601DМеморија2,097,152-Word 8-Bit Mask
MSM6650МеморијаInternal Mask Voice Synthesis Internal One-Time-Programmable Voice Synthesis External Drive Voice Synthesis