Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
GS8171DW72AC-350IМеморија18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8171DW72AC-333Меморија18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36AGC-250Меморија18Mb ??’1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-333IМеморија18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-250Меморија18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-333Меморија18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AGC-250IМеморија18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DD36C-250IМеморија18Mb ??’1x2Lp CMOS Double Data Rate SigmaRAM
GS8170DW36C-250IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-250IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-333IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-350Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200Меморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200IМеморија18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36Меморија18Mb sigma 1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170LW36ACМеморија18Mb ヒ1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM