Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
R4430PCF10MCMМикроконтролерMIPS R4400 RISC Microprocessor Multichip Module
IDT71216МикроконтролерBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFМикроконтролерBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFМикроконтролерBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFМикроконтролерBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFМикроконтролерBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
MB91101Микроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91101AМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFVМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91106Микроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFVМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91107Микроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91107PFVМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91108Микроконтролер32-bit RISC Microcontroller
MB91108PFVМикроконтролер32-bit RISC Microcontroller
W90210FМикроконтролерPA-RISC EMBEDDED CONTROLLER
TMS470R1A128Микроконтролер16/32-Bit RISC Flash Microcontrollers
HD6417020SX20IМикроконтролерSuperH RISC engine
IDT79R4700Микроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100DPМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100GHМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133DPМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133GHМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150DPМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150GHМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175DPМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175GHМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700200DPМикроконтролер64-Bit RISC Microprocessor