Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MAX2323Микроталасна РФTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EGIМикроталасна РФTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EVKITМикроталасна РФTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2325EGIМикроталасна РФTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
TDA8010Микроталасна РФpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010AMМикроталасна РФpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010MМикроталасна РФpower mixers/oscillators satellite tuners
BAT15-099RМикроталасна РФSilicon Crossover Ring Quad Schottky Diode barrier diode double balanced mixers, phase detectors modulators)
MAX2680Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2680EUT-TМикроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2680-MAX2682Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2681Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2681EUT-TМикроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2682Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2682EUT-TМикроталасна РФ400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2683Микроталасна РФ3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2683EUEМикроталасна РФ3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2684EUEМикроталасна РФ3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2671Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2671EUT-TМикроталасна РФ400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2673Микроталасна РФ400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2673EUAМикроталасна РФ400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
TDA5736TМикроталасна РФhyperband mixers/oscillators 3-band tuners
TDA5736MМикроталасна РФhyperband UHF mixers/oscillators for 3-band tuners
TDA6502AМикроталасна РФmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6502Микроталасна РФmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6503AМикроталасна РФmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6503Микроталасна РФmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6403AМикроталасна РФmixers/oscillators
TDA6403Микроталасна РФmixers/oscillators