Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
MAX232EМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEМикроталасна РФ15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPМикроталасна РФ16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Микроталасна РФFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAМикроталасна РФFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Микроталасна РФFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Микроталасна РФFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications