Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
VTT1015Оптоелектронику.050 Phototransistors
VTT1016Оптоелектронику.050 Phototransistors
VTT1017Оптоелектронику.050 Phototransistors
VTT1115Оптоелектронику.050 Phototransistors
VTT1116Оптоелектронику.050 Phototransistors
VTT1117Оптоелектронику.050 Phototransistors
PNA1401LFОптоелектроникуSilicon Phototransistors
VTT9002Оптоелектронику.040 Phototransistors
VTT9003Оптоелектронику.040 Phototransistors
VTT9102Оптоелектронику.040 Phototransistors
VTT9103Оптоелектронику.040 Phototransistors
PN147ОптоелектроникуPhototransistors
PN150LОптоелектроникуPhototransistors
PN150ОптоелектроникуPhototransistors
PN158ОптоелектроникуPhototransistors
PNZ121SОптоелектроникуPhototransistors
PNA1601MОптоелектроникуPhototransistors
OP602ОптоелектроникуSILICON PHOTOTRANSISTORS
PNA1801LОптоелектроникуPhototransistors
VTT1214Оптоелектронику.040 Phototransistors
FPT120ОптоелектроникуHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
PN120S-MCОптоелектроникуOpto-Electronic Device Photo Detectors Phototransistors
PNA2W01MОптоелектроникуDarlington Phototransistors
PNZ120SОптоелектроникуPhototransistors
PN168ОптоелектроникуPhototransistors
FPT130AОптоелектроникуHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
ST-1KL3BОптоелектроникуPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
ST-1KL3AОптоелектроникуPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
PT4600FОптоелектроникуDouble Ended Mold Type Phototransistors
PT4600ОптоелектроникуDouble Ended Mold Type Phototransistors