Електроника делова каталог ААААДДДДСССС

Електронски деловиКатегоријаОпис
LM2576-12BUФПГА52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576-3.3BUФПГА52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576-5.0BUФПГА52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576HФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-12ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-15ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-3.3ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-5.0ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-ADJФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-12ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-15ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-3.3ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-5.0ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-ADJФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-12ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-15ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-3.3ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-5.0ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-ADJФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-12ФПГАSimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-15ФПГАSimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-5.0ФПГАSimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-ADJФПГАSimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-12ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-15ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-3.3ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-5.0ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-ADJФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576SX-12ФПГАSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator